Poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA Vinica

Poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA Vinica

IČO:

50364481

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA Vinica

Dátum vzniku:

01.09.1962

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vinica 1511, Vinica, 99128

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516520 - Vinica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený