Poľovnícke združenie Dunajec v Spišskej Starej Vsi

IČO:

35510391

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dunajec v Spišskej Starej Vsi

Dátum vzniku:

22.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štúrova 252/62, Spišská Stará Ves, 06101

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523836 - Spišská Stará Ves

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený