Poľovnícke združenie Dukla Krajná Poľana

IČO:

35509333

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dukla Krajná Poľana

Dátum vzniku:

06.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krajná Poľana, Krajná Poľana, 09005

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527432 - Krajná Poľana

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený