Poĺovnícke združenie DUBOVO

IČO:

31898467

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie DUBOVO

Dátum vzniku:

06.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poltár, 98701

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511765 - Poltár

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený