Poľovnícke združenie Dubník Čičava

IČO:

35515236

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dubník Čičava

Dátum vzniku:

15.02.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čičava, Čičava, 09301

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544124 - Čičava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený