Poľovnícke združenie Dubina Horná Kráľová

IČO:

35593288

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dubina Horná Kráľová

Dátum vzniku:

10.09.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

A. Hlinku 486/14, Močenok, 95131

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235500739 - Močenok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený