Poľovnícke združenie DRUŽSTEVNÍK Vajnory

IČO:

31806473

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DRUŽSTEVNÍK Vajnory

Dátum vzniku:

03.06.1988

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pri struhe 46, Bratislava - mestská časť Vajnory, 83107

Okres:

SK0103 - Okres Bratislava III

Obec:

SK0103529362 - Bratislava - mestská časť Vajnory

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený