Poľovnícke združenie DRAHOŽICA Veľké Uherce

IČO:

35594110

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DRAHOŽICA Veľké Uherce

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Uherce 324, Veľké Uherce, 95841

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505722 - Veľké Uherce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený