Poľovnícke združenie Diana

IČO:

34010807

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Diana

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trstice 1207, Trstice, 92542

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212504106 - Trstice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov