Poľovnícke združenie CHOTÁRNIK - NORIČE so sídlom v Lukove

IČO:

42361125

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie CHOTÁRNIK - NORIČE so sídlom v Lukove

Dátum vzniku:

29.04.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lukov 140, Lukov, 08605

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519553 - Lukov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený