Poľovnícke združenie Čertovica

IČO:

35660121

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čertovica

Dátum vzniku:

26.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dr.Clementisa 24, Brezno, 97701

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508497 - Brezno

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený