Poľovnícke združenie Cergát

IČO:

42367948

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Cergát

Dátum vzniku:

30.05.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Andovce 426, Andovce, 94123

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503029 - Andovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený