Poľovnícke združenie Čaradice

IČO:

35593768

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čaradice

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sládkovičova 59, Zlaté Moravce, 95301

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500968 - Zlaté Moravce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený