Poľovnícke združenie Borský Mikuláš

IČO:

37835904

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Borský Mikuláš

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Na Výhone 848, Borský Mikuláš, 90877

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504238 - Borský Mikuláš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený