Poľovnícke združenie Borina Dvorníky-Bojničky

IČO:

35592362

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Borina Dvorníky-Bojničky

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dvorníky 458, Dvorníky, 92056

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507024 - Dvorníky

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený