Poĺovnícke združenie Bor

IČO:

31939783

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Bor

Dátum vzniku:

02.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Suchá Hora 303, Suchá Hora, 02713

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510076 - Suchá Hora

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený