Poľovnícke združenie Báb

IČO:

35593334

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Báb

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Báb 237, Báb, 95134

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500046 - Báb

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený