Poĺovnícke združenie

IČO:

31937535

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Babín, 02952

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509558 - Babín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený