Poľovnícke združenia Skalka PLUS

IČO:

42132835

Obchodné meno:

Poľovnícke združenia Skalka PLUS

Dátum vzniku:

07.05.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kozačekova 6, Zvolen, 96001

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518158 - Zvolen

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený