Poľovnícke občianske združenie TRI KOPCE

IČO:

42030421

Obchodné meno:

Poľovnícke občianske združenie TRI KOPCE

Dátum vzniku:

18.01.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Seniakovce 46, Seniakovce, 08203

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525162 - Seniakovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený