Poľovnícka spoločnosť ŽITAVA

Poľovnícka spoločnosť ŽITAVA

IČO:

37857231

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ŽITAVA

Dátum vzniku:

05.09.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Žitavská 3, Maňa, 94145

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503363 - Maňa

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený