Poľovnícka spoločnosť Zelený háj

Poľovnícka spoločnosť Zelený háj

IČO:

42069238

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Zelený háj

Dátum vzniku:

01.04.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sad SNP 667/10, Žilina, 01001

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený