Poľovnícka spoločnosť ZATUR

Poľovnícka spoločnosť ZATUR

IČO:

42134234

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ZATUR

Dátum vzniku:

21.07.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krížna 47, Bratislava - mestská časť Ružinov, 81107

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený