Poľovnícka spoločnosť ZARUBA

Poľovnícka spoločnosť ZARUBA

IČO:

42086191

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ZARUBA

Dátum vzniku:

04.12.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čabalovce 30, Čabalovce, 06717

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520098 - Čabalovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený