Poľovnícka spoločnosť Vreteň

Poľovnícka spoločnosť Vreteň

IČO:

50062018

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Vreteň

Dátum vzniku:

12.11.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kukučínova 2716, Kysucké Nové Mesto, 02401

Okres:

SK0314 - Okres Kysucké Nové Mesto

Obec:

SK0314509256 - Kysucké Nové Mesto

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov