Poľovnícka spoločnosť urbárska Pčoliné

Poľovnícka spoločnosť urbárska Pčoliné

IČO:

42082838

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť urbárska Pčoliné

Dátum vzniku:

29.12.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pčoliné, Pčoliné, 06735

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520641 - Pčoliné

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený