Poľovnícka spoločnosť TRIO NZ

Poľovnícka spoločnosť TRIO NZ

IČO:

42212332

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť TRIO NZ

Dátum vzniku:

12.12.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pri Hrádzi 16, Nové Zámky, 94001

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený