Poľovnícka spoločnosť TRÍBEČ

Poľovnícka spoločnosť TRÍBEČ

IČO:

37965239

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť TRÍBEČ

Dátum vzniku:

10.06.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Športová 14, Topoľčianky, 95193

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500828 - Topoľčianky

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený