Poľovnícka spoločnosť Symbióza

Poľovnícka spoločnosť Symbióza

IČO:

42403545

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Symbióza

Dátum vzniku:

11.05.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Športová 1878/6, Veľký Meder, 93201

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501522 - Veľký Meder

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený