POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ SKALKA

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ SKALKA

IČO:

37957325

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ SKALKA

Dátum vzniku:

12.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horná Ždaňa 167, Horná Ždaňa, 96604

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D516791 - Horná Ždaňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený