Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ

Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ

IČO:

42418992

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ

Dátum vzniku:

27.11.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lomné 65, Lomné, 09033

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527513 - Lomné

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený