Poľovnícka spoločnosť RIMI - SKORUŠINA

Poľovnícka spoločnosť RIMI - SKORUŠINA

IČO:

37903861

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť RIMI - SKORUŠINA

Dátum vzniku:

14.08.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kysucká cesta 940, Čadca, 02201

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509132 - Čadca

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený