Poĺovnícka spoločnosť Riečnica

Poľovnícka spoločnosť Riečnica

IČO:

00630462

Obchodné meno:

Poĺovnícka spoločnosť Riečnica

Dátum vzniku:

19.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová Bystrica, Nová Bystrica, 02305

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509311 - Nová Bystrica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený