Poľovnícka spoločnosť Priatelia lesov a prírody

Poľovnícka spoločnosť Priatelia lesov a prírody

IČO:

42132533

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Priatelia lesov a prírody

Dátum vzniku:

08.04.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Toryská 34, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, 82107

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529338 - Bratislava - mestská časť Vrakuňa

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený