Poľovnícka spoločnosť návrat k prírode

Poľovnícka spoločnosť návrat k prírode

IČO:

37929763

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť návrat k prírode

Dátum vzniku:

24.05.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Havelkova 5, Bratislava - mestská časť Lamač, 84103

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529419 - Bratislava - mestská časť Lamač

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený