Poľovnícka spoločnosť LIMBAS

Poľovnícka spoločnosť LIMBAS

IČO:

42137110

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LIMBAS

Dátum vzniku:

14.11.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vinohradnícka 62, Limbach, 90091

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508047 - Limbach

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený