Poľovnícka spoločnosť JESTICE

Poľovnícka spoločnosť JESTICE

IČO:

45029385

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť JESTICE

Dátum vzniku:

02.07.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jestice 78, Jestice, 98004

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515019 - Jestice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený