Poľovnícka spoločnosť FARINA

Poľovnícka spoločnosť FARINA

IČO:

42233879

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť FARINA

Dátum vzniku:

27.12.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Komenského 2665, Snina, 06901

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520802 - Snina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený