Poľovnícka spoločnosť Bažant Branč

Poľovnícka spoločnosť Bažant Branč

IČO:

37963686

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Bažant Branč

Dátum vzniku:

30.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mlynská zem 490, Branč, 95113

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500071 - Branč

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený