Poľovnícka spoločnosť AMICUS

Poľovnícka spoločnosť AMICUS

IČO:

37929577

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť AMICUS

Dátum vzniku:

10.05.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hálova 18, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529460 - Bratislava - mestská časť Petržalka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený