Poľovnícka organizácia Tri vrchy - Rožňava

Poľovnícka organizácia Tri vrchy - Rožňava

IČO:

42406269

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Tri vrchy - Rožňava

Dátum vzniku:

21.01.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jarková 245, Štítnik, 04932

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526312 - Štítnik

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený