Poľovnícka organizácia SIPOX DIANA

Poľovnícka organizácia SIPOX DIANA

IČO:

42327130

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia SIPOX DIANA

Dátum vzniku:

23.01.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Turzovská 9007, Gelnica, 05601

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421526509 - Gelnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený