Poľovnícka organizácia PM Kameňany

Poľovnícka organizácia PM Kameňany

IČO:

42198496

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia PM Kameňany

Dátum vzniku:

04.08.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poľnohospodársky dvor VKK, Hucín, 04913

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328525766 - Hucín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený