Poľovnícka organizácia PANCIER - Mojtín, Košecké Podhradie

Poľovnícka organizácia PANCIER - Mojtín, Košecké Podhradie

IČO:

42277124

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia PANCIER - Mojtín, Košecké Podhradie

Dátum vzniku:

15.10.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Košecké Podhradie 417, Košecké Podhradie, 01831

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513351 - Košecké Podhradie

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený