Poľovnícka organizácia OROL Spišský Hrhov

Poľovnícka organizácia OROL Spišský Hrhov

IČO:

42343593

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia OROL Spišský Hrhov

Dátum vzniku:

30.10.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jesenná 5, Spišský Hrhov, 05302

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543608 - Spišský Hrhov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený