Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Skalica

IČO:

36078000

Obchodné meno:

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Skalica

Dátum vzniku:

22.03.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nám.Slobody 14, Skalica, 90901

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504815 - Skalica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">