Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Brezno

IČO:

35679077

Obchodné meno:

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Brezno

Dátum vzniku:

07.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nálepkova 28, Brezno, 97701

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508497 - Brezno

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený