Marián Kurek - Poľovnícka krčma

Marián Kurek - Poľovnícka krčma

IČO:

41863984

Obchodné meno:

Marián Kurek - Poľovnícka krčma

Dátum vzniku:

01.11.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ČSA 30, Brezno, 97701

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508497 - Brezno

Právna forma:

101 - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Hlavná činnosť:

56109 - Ostatné účelové stravovanie

Inštitucionálny sektor:

14200 - Samostatne zárobkovo činné osoby

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený