Hrabovecké poľovnícke združenie

IČO:

30794811

Obchodné meno:

Hrabovecké poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

12.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Továrenská 823, Kúty, 90801

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504513 - Kúty

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený