Gejza Mag - POĽOVNÍCKA ČÁRDA

Gejza Mag - POĽOVNÍCKA ČÁRDA

IČO:

32981422

Obchodné meno:

Gejza Mag - POĽOVNÍCKA ČÁRDA

Dátum vzniku:

15.05.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Studená 37, Studená, 98034

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515582 - Studená

Právna forma:

101 - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Hlavná činnosť:

56109 - Ostatné účelové stravovanie

Inštitucionálny sektor:

14200 - Samostatne zárobkovo činné osoby

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov